Recent Blogs Posts

  1. Alan_n_z_ Seçin

    [img]http://media3.picsearch.com/is?uAtd1KPTzCj1w8lwwJTvgaDn_vLk6R7jr_tM2XaqRMg Ekran kapal_yken CPU frekans_ kullan_c_n_n en dü_ük belirlenmi_ h_za. Galaxy Note sekizinci için yap_lan galaxy note 8 k_l_f resmi Samsung davalar_n_ kapsayaca__z, örn. kendimiz için giri_imde bulunma f_rsat_ bulduk. \ n \ nBirinci cüzdan gerçekten Galaxy Note 8'in önünden geçiyor ve kartlar için bir yuvas_ var, ancak bo_luklar da LED bildirimlerini görmenize izin veriyor ve zaman_ açmadan zaman_ ayarlar. Böylece, telefonunuzu ...